ห้องสมุดโรงเรียนสุนทรวัฒนา

Page Facebook : ห้องสมุดโรงเรียนสุนทรวัฒนา

ประกาศผลกิจกรรม click อ่านง่ายเรียนรู้กับ AR

ประจำเดือนธันวาคม

หนังสือเรื่องแก้วจอมแก่น ตอน ต้นไม้มหาภัย

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับได้รับรางวัลเเละเกียติบัตรจากทางห้องสมุด ได้แก่

1. ด.ญ. ศรัณย์พร แวทไธสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ด.ญ. รัชฎาภรณ์ ทนโนนเเดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ด.ญ. ประพิชญา กันยาประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมดีมีรางวัล ประจำเดือนธันวาคม

กิจกรรม Click อ่านง่าย เรียนรู้ง่าย กับ AR

( AR Easy Read and Learn)

ให้นักเรียนอ่านหนังสือแก้วจอมแก่น ตอนต้นไม้มหาภัย โดยการยืมหนังสือจากห้องสมุด หรือจากการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรูปภาพเพื่ออ่านจาก AR จากนั้นร่วมเล่นเกมตอบคำถาม 10 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเกียรติบัตรและของรางวัลจากทางห้องสมุด

  • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2561
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา
  • ตอนเล่นเกมให้ใส่ชื่อและนามสกุลจริงเท่านั้น

ประกาศผล วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ และเพจของห้องสมุด


** ขั้นตอนการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรูปภาพเพื่ออ่านจาก AR

** link เล่นเกมตอบคำถาม https://quizizz.com/join รหัสการเข้าเล่นเกม 765597

ประกาศผล

กิจกรรม Click อ่านง่าย เรียนรู้ง่าย กับ AR

ประจำเดือนพฤศจิกายน

( AR Easy Read and Learn)

หนังสือเรื่องแก้วจอมแก่น ตอนล่อกั้ง

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกได้รับรางวัลเกียรติบัตรและของรางวัลจากทางห้องสมุด

1. เด็กหญิงศรัณย์พร แวทไธสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เด็กหญิงศิริวรรณ ปรุงชัยภูมิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เด็กหญิงประพิชญา กันยาประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมดีมีรางวัล ประจำเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรม Click อ่านง่าย เรียนรู้ง่าย กับ AR

( AR Easy Read and Learn)

ให้นักเรียนอ่านหนังสือแก้วจอมแก่น ตอนล่อกั้ง โดยการยืมหนังสือจากห้องสมุด หรือจากการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรูปภาพเพื่ออ่านจาก AR จากนั้นร่วมเล่นเกมตอบคำถาม 10 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเกียรติบัตรและของรางวัลจากทางห้องสมุด

  • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 1 - 26 พฤศจิกายน 2561
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา
  • ตอนเล่นเกมให้ใส่ชื่อและนามสกุลจริงเท่านั้น

ประกาศผล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ และเพจของห้องสมุด


** ขั้นตอนการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรูปภาพเพื่ออ่านจาก AR

** link เล่นเกมตอบคำถาม https://quizizz.com/join รหัสการเข้าเล่นเกม 377220