Шкільна бібліотека

Є тільки один дійсно невичерпний скарб -

це велика бібліотека. (Буаст)

Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки

Головним завданням роботи шкільної бібліотеки в закладі є:

Виховання учнів здатної до творчості, ініціативи, адаптованої до конкретного вибору свого місця в житті, яке є носієм кращих надбань національної та світової культури.

Основними завданнями бібліотеки закладу є:

Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання;

Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу;

Анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань;

Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.

Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.

Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

Головна мета шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки.

Бібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною планування школи. При складанні плану доц.ільно враховувати Закони України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу ».Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.

Напрямки діяльності бібліотеки:

Робота з учнями.

Уроки культури читання.

Бібліографічні огляди.

Інформаційні ті інші огляди літератури.

Доповіді про навички роботи з книгою.

Предметні тижні.

Підтримка загальношкільних заходів.