Kandidatura na děkana 2018

Rozhodl jsem se kandidovat na funkci děkana Národohospodářské fakulty VŠE 2018-2022.

Fakulta je už více než čtyři roky mým akademickým domovem. Je to velmi dobrá fakulta, ale má potenciál být excelentní.

Věřím, že svými zkušenostmi ze studií, výuky, výzkumu a manažerských funkcí na IES FSV UK, University of Chicago, CERGE-EI a samotné VŠE mohu fakultu směrem k excelenci posunout.

Programové priority

programove_priority_Dusek.pdf