BESTUUR

Sedert januari 2013 blaast een nieuwe wind door het bestuur van Liberale Vrouwen Moerbeke. Een aantal bestuursleden namen afscheid, andere blijven zich volop inzetten voor de vereniging en een aantal jongere vrouwen brengen vernieuwing in het bestuur.

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitster: Edith Bogaert

Ondervoorzitster: Celine Staelens

Secretarissen: Annelie Van Hecke

Inge Mertens

Penningmeesters: Nicole Stevelinck

Katleen Wittoeck

Verantwoordelijke ledenwerving: Lily Delaruelle

Communicatie: Karin Van Brussel, Celine Staelens en Annelie Van Hecke

Bestuursleden: Lilian De Potter, Greta Thierens, Martine Dekeyser, Veronique Van Peperstraeten, Sandra De Schepper en Gilberte De Bruycker.


BESTUURSLEDEN

EDITH BOGAERT


LILIAN DE POTTER


GRETA THIERENS

LILY DELARUELLE


NICOLE STEVELINCK


INGE MERTENS

KARIN VAN BRUSSEL


MARTINE DEKEYSER

CELINE STAELENS

ANNELIE VAN HECKE

KATLEEN WITTOECK

VERONIQUE VAN PEPERSTRAETEN

SANDRA DE SCHEPPER

GILBERTE DE BRUYKER