Legekunsten er medlemsbladet til Praktiserende spesialisters landsforening. Bladets redaktør er Erlend Frøland. Legekunsten skriver om saker som angår praktiserende spesialister. En stor del av medlemsmassen består av avtalespesialister. Legekunsten publiserer også saker av mer allmenn interesse, slik som intervju med aktuelle personer, eller kulturelle bidrag og anmeldelser.

Erlend Frøland

Redaktør

Praktiserende spesialisters landsforening

Utgiver

Kontaktinformasjon

Tips og tilbakemelding: redaksjonen@legekunsten.no eller post@legekunsten.no

Har du lyst å abonnere - eller har du spørsmål vedrørende abonnementet? Send e-post til abonnement@legekunsten.no

Hvis du har lyst å annonsere i bladet - send e-post til annonser@legekunsten.no

Vil du bidra med en kronikk? Send e-post til kronikk@legekunsten.no