Legekunstens ferskeste nummer

3-21: JUL IGJEN (Link kommer snart!)

Legekunstens nettsider er under utvikling. Det vil ta en stund før du som leser kan bruke siden som en oppdatert nyhetskilde. Mens vi venter vil nettsiden tjene som en informasjonskanal og gi link videre til PDF av trykt blad, sosiale medier og andre nettkilder. Hvis du vil hjelpe, bidra eller har spørsmål ønsker vi gjerne at du tar kontakt!