🔔 ยินดีต้อนรับเข้า Website กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 🔔 

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

ผู้อำนวยการสพป.นราธิวาส เขต 2

โทร.093-3969354

Email:nara2@southed.moe.go.th


นางวรนารี เผ่าชู

      นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่             ผู้อำนวยการ กลุ่มกฎหมายและคดี

โทร.063-4703855 

Email:vorranary@gmail.comขอเชิญชวน...ข้าราชการ...สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง

E-Servise