Neurociencia

Neurociencia para Educadores


Neurociència per a educadors. David Bueno i Torrens.

Investigador referent català, sobre com educar des de les emocions, allò que ja fem bé i allò que no certificat per la neurociència, amb l'objectiu d'educar per viure amb dignitat.