Lecturas para docentes

Add Headings and they will appear in your table of contents.

ALTRES LECTURES:

- Neurociència per a professors

- Els secrets de parlar en públic (UVIC)

* consells adaptats a la nostra cultura europea

- Lectura ràpida

- La mágia de la PNL

- Noam Chonsky

- ¿Cómo aprendemos? - neuromitos