Acest site educațional a fost creat pentru a facilita învățarea activă a elementelor necesare creării unor pagini web, utilizând noțiuni de limbaj HTML, conform specificațiilor din programa școlară, aprobată prin OMEN nr. 5099 din 09/09/2009.

Site-ul propune situații de învățare diverse și flexibile, elevul având posibilitatea de a-și personaliza ritmul de învățare. Niciun profesor nu poate sta la dispoziția elevilor săi 24 de ore din 24, dar prin intermediul unui site, acest lucru este posibil.

Obiectivele pe care mi le-am propus pentru acest proiect sunt:

 • Formarea și dezvoltarea de competențe pentru crearea paginilor web prin:
   • materialele video realizate pentru înțelegerea conținuturilor
   • exersarea elementelor de limbaj HTML, prin rezolvarea problemelor propuse (consolidarea cunoștințelor)
   • testarea elevilor prin metode interactive (recapitularea noțiunilor învățate)
   • teme de reflecție necesare pentru aprofundarea cunoștințelor
   • abordarea de conținuturi noi (formulare, cadre), pentru extinderea competențelor prevăzute în programa școlară.
 • Integrarea instrumentelor moderne în procesul de predare-învățare-evaluare
 • Facilitarea interacțiunii elev-calculator (autoevaluare), elev-elev (discuții pe baza temelor propuse, concursuri pe tema elementelor studiate), elev - profesor (parcurgerea materialelor, întrebări)