Léčivý prostor přijetí a bezpodmínečné lásky

Co je smyslem těchto stránek

Dobrý den,

srdečně vás vítám na těchto stránkách.

Cítíte se nepřijímaní a nemilovaní ?

Mohl by Vám pomoci Affinity proces.

( stručně řečeno povídání ve skupině na základě určitých pravidel, které slouží k tomu, aby se diskuse nezvrhla ve vzájemné obviňování a mohla se projevit její léčivá síla, k čemuž je potřeba bezpečný prostor. Jedině tak můžeme projít očistným procesem a svými strachy ).

K vytvoření stránek mě inspirovala práce Paula Ferriniho, příležitost účastnit se setkání v Německu, ve kterém komě přednášek probíhaly i tzv. Affinity skupiny, jejichž obsah a náplň bych zde chtěl popsat.

Affinity proces je důležitým nástrojem, který se používá v práci Paula, aby lidem pomohl vyjadřovat se zodpovědným a soucitným způsobem. Používá se na všech jeho seminářích a soustředěních (Retreats).

Také jsem absolvoval e-kurz s telefonickou podporou "Jak vést Affinity skupinu" s jedním s učitelů Paula Ferriniho - Soleila Marie Elliot.

Mým záměrem je vytvořit podobné skupiny i v České republice z pozice někoho, kdo je rovnocenný s ostatními a má pořád hodně práce sám se sebou a vlastním léčením – v čemž mi účast v Affinity skupinách může pomoci.

Pokud vám níže uvedené zásady přijdou sympatické ( počítá se s tím, že tyto zásady je těžké dodržet a budeme dělat chyby v jejich překačování ), a měli byste zájem vyzkoušet si tento proces nezávazně a zdarma - buď osobně nebo telefonicky tak mi prosím dejte vědět na liboreg@gmail.com, nebo +420 602 538 913

Díky a těším se na případné popovídání nebo setkání.

Pokud se Vám zásady nezdají dobré nebo nejsou pro Vás, je to taky v pořádku :-).

Účel Affinity skupiny

Účelem procesu Affinity skupiny je dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku, přijetí a podporu. Vytvořit bezpečný, láskyplný prostor bez odsuzování, ve kterém můžeme otevřít svá srdce a projít svými strachy.

Zásady Affinity skupiny

 1. Mějme na paměti účel skupiny: jsme tady proto, abychom se navzájem milovali a přijímali, ne abychom se soudili, analyzovali, zachraňovali nebo se snažili jeden druhého napravit.
 2. Usnášíme se sdílet z našich srdcí a být poctiví ohledně toho, co si myslíme a cítíme.
 3. Až začneme někoho odsuzovat, budeme si toho vědomi a jemně přeneseme naši pozornost zpět na osobu, která mluví.
 4. Nebudeme přerušovat proces mluvícího. Poskytneme mluvící osobě svou neroztříštěnou pozornost. Nebudeme mluvit vzájemně přes sebe.
 5. Po každém sdílení počkáme 30 s, tak abychom informace dostatečně vstřebali
 6. Nebudeme monopolizovat čas a pozornost skupiny jen pro sebe. Dáme prostor těm, kteří doposud sdíleli méně než my.
 7. Budeme používat formulace typu "Já", ne typu "Ty". Přijmeme plnou zodpovědnost za svou zkušenost a budeme respektovat zkušenost ostatních. Nebudeme si vykládat po svém, co prožívá někdo jiný.
 8. Nebudeme skrývat své zraněné city nebo naštvanost, upřímně se k nim přiznáme, ale beze snahy učinit za ně zodpovědnými druhé lidi.
 9. Pokud někdo sdílí zraněné city nebo naštvanost na nás, vezmeme na vědomí, jak se cítí. Nebudeme se bránit nebo se snažit ospravedlnit svá slova a činy. Podělíme se o jakékoli pocity, které aktuálně máme.
 10. Zůstaneme v přítomném okamžiku. Nebudeme mluvit o zážitcích z minulosti nebo budoucnosti, pokud se pro nás nedějí tady a teď.
 11. Vše, co bylo ve skupině řečeno, uchováme v tajnosti.
 12. Budeme ctít mlčení, protože toto nám nabízí příležitost, abychom se stali více přítomnými pro sebe i ostatní
 13. Pokud cítíme, že skupina začíná ztrácet svůj účel, požádáme o chvíli ticha, během které se může naše skupina vrátit do svého středu a připomenout si svůj účel.
 14. Máme na paměti, že tento proces není možné provádět s naprostou dokonalostí, takže k sobě budeme shovívaví. Cokoliv, co ve skupině vyjde najevo, použijeme jako příležitost k praktikování odpuštění.

Dohody skupiny:

 1. shodujeme se na tom, že budeme ctít účel skupiny
 2. shodujeme se na tom, že budeme dodržovat tyto zásady
 3. shodujeme se na tom, že budeme chodit na schůzky včas
 4. shodujeme se na tom, že se zúčastníme každé schůzky skupiny

Přeloženo z: Light For The Soul - Affinity