การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก

ผลผลิตที่ภาคภูมิใจของเรา

ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ดนางฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing

ชื่อสามัญ : เห็ดนางฟ้า, Phoenix Oyster Mushroom

ลักษณะดอก : ดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่มจำนวน 2-4 ดอก หรือดอกเดี่ยว หมวกดอก มีเนื้อแน่นสี น้ำตาลดำอมเทา ก้านดอกสั้นมีวงแหวนล้อมรอบ ครีบดอกสีขาวดอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-8 เซนติเมตร

พันธุ์ : พันธุ์เบอร์ 1 และเบอร์ 2 ดอกสีน้ำตาลดำ อมเทา

ระยะบ่มเชื้อ : เส้นใยเจริญเต็มอาหารผสมขี้เลื่อย (1,000 กรัม) ในเวลา 30-40 วัน ที่อุณหภูมิ 30-33 องศาเซลเซียส

ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บได้นาน 2-3 เดือน และเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส แต่ถ้าต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส เห็ดจะไม่ออกดอก สภาพความชื้น ของโรงเรือนที่เหมาะสมควรมีความชื้นไม่ต่ำกว่า 80-85 เปอร์เซ็นต์