ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)

นักเรียนสามารถคลิกเลือกตารางเรียนตามสายชั้นของนักเรียนเพื่อเข้าดูตารางเรียนและนัดหมายต่างๆในรายวิชา และนักเรียนสามารถคลิกลิงค์ในตารางเรียนเพื่อเปิดบทเรียนออนไลน์

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-311821 อีเมล์: info@banpakchong.ac.thเว็บมาสเตอร์:: ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการⒸ RocketCake Resposive WebEditor 3.2 , Ambiera Soft - พัฒนาระบบโดย:: นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ BPC ICT Admin สพป.นครราชสีมา เขต 4, 2563.