สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรงโควิด-19 และสอดรับกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ LEARN AT HOME สำหรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระหว่างปิดภาคเรียน ด้วยวิธีการ "เรียนรู้ที่บ้าน สานต่อที่โรงเรียน"


จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 2ทางโรงเรียนจะแจ้งช่วงเวลา Live สด

ผ่านทางเพจ facebook/anubanwatpalelai


ช่องสัญญาน

กล่องดิจิตอล ฟรีทีวี