Carousel imageCarousel imageCarousel image

ประวัติโรงเรียนลำดวนพิทยาคม

เพลงมาร์ทโรงเรียน

ความภาคภูมิใจ

โรงเรียนลำดวนพิทยาคมได้เข้ารับมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่


กลุ่มเยาวชนชาวงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลำดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ปี 2560

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ปีงบประมาณ2563 (คลิก )


ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image20 กันยายน 2563 นางกานดา อรัญศักดิ์ ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขัน TO BE NUMBER ONE #TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image14 ธ.ค.2562 นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนลำดวนพิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม เข้ากิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน​ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 27 พ.ย. 2562 - 5 ธ.ค. 2562​ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image20 พ.ย. 62 รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบ 4 คณะกรรมการติดตามดูผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ กับชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนลำดวนพิทยาคม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image19 พ.ย. 2562 รับการประเมินมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่ " คณะกรรมการการประเมินท่านสมชัย มหาโพธี , ท่านสุวรรณ นิติสิทธิ์ , ท่านวิริยะ มีศรีสุข และนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้ให้เกียรติมาเยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วันที่ 2 ของการะประเมินท่านคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมดูการสอนของคณะครูอย่างเป็นกันเอง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image18 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านสมชัย มหาโพธี , ท่านสุวรรณ นิติสิทธิ์ , ท่านวิริยะ มีศรีสุข คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ด้วยความยินดียิ่ง การประเมินฯระหว่างวันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


15 พฤศจิกายน 2562

"เตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่ "

โรงเรียนลำดวนพิทยาคมขอขอบคุณนายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยม ให้กำลัง สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


8 พฤศจิกายน 2562

"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน"

นายอนิวรรต ติมุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบเงินปัจจัยพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 70 ทุน ทุนละ 1500 บาท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำดวนพิทยาคม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูกนกวรรณ ผลเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ และ ครูนาวิณ แกกสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริกผักสด เครื่องเคียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาคม