LAULUSUZUKILAISET

Laulusuzuki-perheiden liitto ry

Tervetuloa Laulusuzuki-perheiden liiton sivuille!

Laulusuzukimenetelmällä tarjotaan laulunopetusta odottaville äideille, vauvoille, lapsille, nuorille ja koko perheelle. 


Näiltä sivuilta löydät tietoa laulusuzukista, tapahtumista, opetuksesta ja Suomen laulusuzukiopettajista sekä Laulusuzuki-perheiden liitosta, jonka tarkoituksena on yhdistää kaikkia Suomen laulusuzukilaisia.

Lähde mukaan tukemaan laulusuzukien toimintaa!

laulusuzuki, laulunopetus, lasten laulutunnit, lasten lauluopetus

Mitä on laulusuzuki?

Musiikin oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella. Laulusuzukin tavoitteena on herättää lapsessa rakkaus musiikkiin laulamisen kautta.
Täältä löydät tietoa suomalaisen MuT Päivi Kukkamäen kehittämästä laulunopetusmenetelmästä.


Laulusuzukitunnit voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa, jopa jo äidin odotusaikana, ja jatkaa halutessaan aikuisuuteen asti. Laulusuzukiopetusta tarjotaan ryhmä- ja yksityisopetuksena sekä perhetunteina.
Täältä löydät Suomessa toimivat laulusuzukiopettajat ja heidän yhteystietonsa.


Liitto kehittää ja edistää laulusuzukimenetelmää sekä toimii yhdyssiteenä laulusuzukimenetelmää käyttävien opettajien, laulusuzukioppilaiden ja heidän vanhempiensa välillä.
Täältä löydät tietoa liitosta ja liittoon liittymisestä.