MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus on 1999. aastal asutatud koolieelsete lasteasutuste juhte ja kohalike omavalitsuste sama ala spetsialiste koondav mittetulundusühing.

Meie eesmärk on:

    • osaleda riigi hariduselu korraldamisel ja haridusalaste dokumentide ettevalmistamisel;
    • tõsta oma liikmete ja teiste haridustöötajate professionaalseid oskusi, korraldada koolitust;
    • kindlustada koolieelses lasteasutuses lasteasutuse juhi õiguslike ja majanduslike huvide esindamine ja kaitsmine.

Eesmärkide saavutamiseks:

  • korraldame nõupidamisi, seminare, konverentse, ühistegevusi jms koolieelsete lasteasutuste õppe- ja kasvatustöö põhiküsimuste lahendamiseks;
  • osaleme alushariduse andmisega seotud koolituste, üle-eestiliste ning rahvusvaheliste konverentside, projektide jms. struktuuri, sisu , vormi väljatöötamisel ja korraldamisel;
  • peame sidet kohalike haridustöötajate ühendustega ja teiste samu eesmärke kandvate ühendustega;
  • anname välja üldsusele suunatud haridusalaseid trükiseid ja vahendame informatsiooni.