Apotecari, en llatí apothecarius, significa botiguer.

Des de temps ancestrals o reculats que existeix la figura de l’apotecari. Amb el

pas dels anys, les seves funcions han estat diverses, sempre al servei de les

diferents societats, tot i així és conegut com el:

Savi que coneixia els remeis per guarir les malalties mitjançant els recursos

naturals, sobretot les plantes i les seves propietats curatives.

A través del bon saber fer dels apotecaris, així com també dels antics oficis que

coneixien i utilitzaven les plantes remeieres, com els herbolaris, els especiers o

les trementinaires fins a la moderna aromateràpia, volem introduir a casa

vostra un trosset d’olor de natura.

Crear ambients agradables i saludables o aportar-vos beneficis a través de les

diferents plantes amb els nostres productes és una feina totalment laboriosa,

artesanal i feta amb molt amor.