* บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ

1. ภาษาอังกฤษ

2. ภาษาจีน

3. ภาษาญี่ปุ่น

4. ภาษามลายู

5. ภาษาอินโดนีเซีย

* บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา

Language lab 1

บริการ

บริการโปรแกรม Ellis, Insight English, speexx, English For You แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 • บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป


อุปกรณ์

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง

 • เครื่องเสียงครบชุด (เครื่องขยายเสียง, ลำโพงติดเพดาน 2 ตัว)
 • ไมค์โครโฟนไร้สาย 2 ตัว
 • Projector, จอรับภาพ
 • เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

Language lab 2

บริการ

บริการโปรแกรม Ellis, Insight English, speexx, English For You แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 • บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป


อุปกรณ์

 • จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง
 • เครื่องเสียงครบชุด (เครื่องขยายเสียง, ลำโพงติดเพดาน 2 ตัว
 • ไมค์โครโฟนไร้สาย 2 ตัว
 • Projector, จอรับภาพ

Language lab 3

บริการ

บริการโปรแกรม Ellis, Insight English, speexx, English For You แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 • บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป


อุปกรณ์

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง

 • เครื่องเสียงครบชุด (เครื่องขยายเสียง, ลำโพงติดเพดาน 2 ตัว)
 • ไมค์โครโฟนไร้สาย 2 ตัว
 • Projector, จอรับภาพ

* บริการให้ยืมหนังสือและสื่อการสอน (อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ)