ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

โทรศัพท์ >> 08-99791945,074-260290, 074-260291

ระบบโทรศัพท์ VolP >> 1875, 1876