ประกาศรับสมัครฝึกอบรม

โทร.0 53-525542

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิ๊กลงทะบียน

1.สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย จำนวน 30 ชม. คลิ๊กดูรายละเอียดหลักสูตร

2. ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 จำนวน 30 ชม. คลิ๊กดูรายละเอียดหลักสูตร

3. สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 30 ชม. คลิ๊กดูรายละเอียดหลักสูตร

4. สาขา ช่างเชื่อมทิก จำนวน 30 ชม. คลิ๊กดูรายละเอียดหลักสูตร

5.สาขา ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ จำนวน 30 ชม. คลิ๊กดูรายละเอียดหลักสูตร


ประจำเดือน ธันวาคม 2562

1.สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย จำนวน 30 ชม.

2.สาขา ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 จำนวน 30 ชม.

3. สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 30 ชม.

4. สาขา ช่างเชื่อมทิก จำนวน 30 ชม.

5.สาขา ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ จำนวน 30 ชม.


เอกสารดาวน์โหลด