ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

โทร.0 53-525542

คำแนะนำการสมัครฝึกอบรม

1. คลิกเลือกหัวข้อประกาศรับสมัคร

2. เลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมและกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามแบบฟอร์ฒที่กำหนดให้ครบทุกช่อง

3. รอการยืนยันการสมัครฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่

4. โหลดใบสมัครฝึกอบรมพร้อมกรอกข้อมูลและแนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

5. สแกนหรือส่ง Fax หรือส่งใบสมัครตัวจริงมาที่ฝ่ายพัฒนฝีมือแรงงาน