Laboratorul de cercetare

Sociologia familiei şi a cuplului conjugal 

ACADEMIA ROMÂNĂ

 INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE

     Privind în context actual, noile tendinţe de manifestare conjugală tind să producă modificări structurale asupra vieţii cuplului marital sau nonmarital.

Diversitatea de a fi creează astăzi noi forme de manifestare funcţională iar noile polemici juridice vin să argumenteze încă o dată necesitatea unor studii aprofundate în domeniul sociologiei familiei. Oscilând între cele două mari dimensiuni, solidaritate şi individualism relational, cuplul conjugal contemporan construieşte premisele unei dezinstituţionalizări a mariajului, conturându-i tot mai mult valoarea sa contractuală. În acest context, influenţele internaţionale vin cu experienţe noi, cu forme juridice alternative căsătoriei dar şi cu o orientare nouă în ceea ce priveşte noul mariaj. 

      Astfel, o serie de elemente legislative noi cu privire la logodnă, divorţ, regimuri patrimoniale dar şi noile orientări cu privire la uniunea consensuală între persoanele de acelaşi sex solicită cu prioritate atenţia cercetărilor sociale asupra acestor modificărilor structurale pe care le suportă cuplul contemporan. 

    În acelaşi timp, consecinţele socio-juridice ale referendumului reconstruiesc duelul unor comunităţi care militează, fie pe ordinea tradiţională a conjugalităţii, fie pe acceptarea unor valenţe noi, specifice diversităţii postmoderne de convieţuire. 

      Laboratorul îşi propune prin programele sale de cercetare să analizeze structura cuplului conjugal în condiţiile unei continue tranziţii structurale care tinde să redefinească funcţional familia românească.