Juhendajate koolitus HITSA

Gümnaasiumi informaatika valikkursuste juhendajate koolitus

26.09-27.09 toimub koolitus nende gümnaasiumite õpetajatele-juhendajatele ja juhtidele, kes soovivad oma koolis õpilastele uusi informaatika valikkursusi pakkuda.

Aeg

26.09-27.09.2019

Maht

16 ak/h

Koht

HITSA nutiklass, Akadeemia tee 21/4 (III korrus), Tallinn

Sihtgrupp

Õpetaja, haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht

Sisu

Koolitus nende gümnaasiumite õpetajatele-juhendajatele ja juhtidele, kes soovivad oma koolis õpilastele uusi informaatika valikkursusi pakkuda.

Koolitajad

Birgy Lorenz (Pelgulinna Gümnaasium)

Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)

Tauno Palts (Tartu Ülikool)

Krista Mulenok (Eesti NATO Ühing)

Eno Tõnisson (Tartu Ülikool)

Hind

Tasuta alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajale, haridustehnoloogile eeldusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

..............................................

Päevakava:

KOOLITUSPÄEV I (HITSA Nutiklassis)

10:00 Sissejuhatav loeng: muutused Eesti koolinformaatikas ja seonduvad ootused õpetajate ettevalmistusele. Rühmatöö mõistekaardi meetodil.

11:30 PAUS

11:45 Uued ainekavad informaatikas, ainedidaktilised lähtekohad. Rühmaarutelu kuue mõttemütsi meetodil.

13:15 LÕUNA

14:00 Küberkaitse valikkursuse õppevara

14:30 Gümnaasiumi informaatika digitaalne õppevara: valikkursuste õppematerjalide ülesehitus, õppedisain, õpitulemuste hindamine ja e-õppe platvorm. Paaristöö informaatika õpitulemuste hindamise teemal.

15:30 PAUS

15:45 Praktiline töötuba: ümberpööratud klassiruumi ja põimõppe (blended learning) metoodika rakendamine informaatika valikkursustel gümnaasiumis.

17:15 Esimese koolituspäeva lõpp

KOOLITUSPÄEV II (HITSA Nutiklassis)

9:00 Sessioon A. Programmeerimine ja tarkvaraarendus (Tauno Palts)

Valikkursuse eesmärgid, õpitulemused, ülesehitus, õppesisu, õppeprotsessi ja metoodika kirjeldus, õppematerjal ja õpiülesanded, õpetaja juhendid, spetsiifilised soovitused õpitulemuste hindamiseks.

10:30 PAUS

10:45 Sessioon B. Digiteenused ja küberkaitse (Birgy Lorenz)

12:15 LÕUNA

13:00 Sessioon C. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine ning tarkvara analüüs ja testimine (Mart Laanpere)

14:30 PAUS

14:45 Digilahenduse arendusprojekt

Simulatsioon: rühmades projektiidee + projektiga alustamine.

16:15 Rühmaarutelu: valikkursuste õpperühmade komplekteerimise, õppekorralduse ja hindamise eripärad kooliti. Kokkuvõtete sõnastamine.

17.00 Teise koolituspäeva lõpp