KüberLaager

KüberLaager I - 26.-29.06.2019 Pärnu Kutsehariduskeskuses

26.-29.juunil oli Pärnu Kutsehariduskeskuse ümbruses palju siginat-saginat kui noored häkkerid saabusid sella-aastasesse esimesse KüberLaagrisse. KüberLaagri eesmärgiks on luua tehnilise huviga noortele võimalus arendada sotsiaalseid oskuseid, õppida üksteiselt riukalikke küberpuzzlesid lahendama.

Laagri korraldaja Kristjan Leotoots selgitas: aina rohkem digitaliseeruva ühiskonna tõttu on loomulikus korras suurenenud nii seal olevate teenuste hulk kui ka inimeste hulk, kes proovivad neid halvasti ära kasutada. On tähtis õpetada, kuidas asju kasutada (tavaõpe) kui ka testida, kas teenused on üldse turvalised (küberkaitse). Inimesed, kes oskavad leida süsteemist vigu ja neid ka parandada on oluline osa infoühiskonna toimimisel, sest keegi meist ei soovi minna tagasi seisma järjekordadesse ametiasutuste uste teha või teha asju paberkandjal. Noortele peab andma võimalus katsetada ning leida seeläbi ka omale tulevane karjääritee, milles on vaja oskust märgata muresid, kui ka intsidentidele kiirelt ja efektiivselt reageerida. KüberLaagris Pärnumaa Kutsehariduskeskuses lahendasid noore ülesanded krüptograafia, steganograafia, veebirünnakute läbiviimise, intsidentide analüüsimise ning raporteerimise ja palju muu kohta, mis on IT maailmas oluline just küberkaitse ja infoturbe seisukohalt.

Projekti toetavad Kaitseministeerium, Eesti Interneti SA, laagrit ka Pärnu Kutsehariduskeskus. Projekti KüberOlümpia viib ellu TalTech.