2019

EST

 • Registreerimine eelvõistlusele on avatud 10.01-17.02.2019
 • Peale seda, 25.-28.02.2019, tuleb valida võistlusaeg Märtsis toimuvaks eelvooruks.

ENG

 • Preregistraiton will be open from 10.01.-17.02.2019
 • After that, 25.-28.02.2019, you will choose your time slot for the March preliminary competition.

.....................................................................................

EST - KüberNaaskel 2019

TERMS and CONDITIONS

Võistluse nimi: KüberNaaskel/ ECSC Eesti eelvoor

Võistluse töökeel: inglise keel

Võistluse viib läbi Eesti Kaitseväe Küberharjutusväljak.

Veebipõhine eelvoor: märtsis (aeg selgumisel)

 • 14-24 aastased võistlejad saavad osaleda online eelvoorus (kodanikud ja residendid)
 • 14-24 aastased kodanikud saavad osaleda ECSC eelvoorus (kui antud projektile toetuse saame)
 • Eelvooru eesmärk on leida parimad küberkaitsjad lõppvõistlustele. Võistlejaid hinnatakse nende tulemuste (mitu ülesannet sooritati) ja ajalise tulemuse järgi.
  • Võistlusel saab osaleda läbi interneti (koolist, kodust jms).
  • Võistlusele registreerumisega, annate teada oma soovist osaleda.
  • Võistlusele on 270 kohta kolme päeva jooksul, igal päeval on 90 kohta.
  • Aeg kinnitatakse veebruari lõpus ja seda muuta ei saa. Meeldetuletus võistluse sisu ja osaluse kohta saadetakse veebruari lõpus e-posti aadressile, millega registreerusite
  • Eelvoorus on 4 ülesannet
  • Tulemused salvestatakse ja hinnatakse automaatselt, tulemuste juurde arvutatakse ka ajafaktorist tulenevad punktid
  • Ülesandeid saab sooritada ühe korra ja etteantud aja jooksul
  • Parimad kutsutakse edasi põhivooru.
  • Tulemused teatatakse siinsel veebilehel, meedias jt. kanalites.

Põhivoor:

 • Parimate tulemustega osalejad kutsutakse edasi põhivooru.
 • Loodame kaasata vanuseastmeti: (arvud võivad muutuda tänu tulemustele)
  • vähemalt 20 nooremast vanuseklassist (14-19 aastased) kodanikud
  • kuni 20 vanemast vanuseklassist (20-24 aastased) kodanikud
  • kuni 10 residenti vanuses 14-24
 • Võistlus toimub TelTech IT Kolledžis 12.06.2019
 • Võistlus kestab 4 tundi
 • Võistluse tulemused kinnitavad CyberSpike võistluse kohtunikud.

Lisainfo: ECSC Eesti eelvoorus saavad osaleda 14-24 aastased Eesti kodanikud (noorem ja vanem vanuseklass, võistleja peab olema selles vanuses 31.12.2019). St. kui Eesti saadab esinduse rahvusvahelisele võistlusele European Cyber Security Challenge-le (Rumeenia/Bukarest oktoober), siis kutsutakse parimad põhivõistlusel osalenud osalejad koolitusprogrammi, mille lõpuks selgub Eesti esindusmeeskond. Info: https://ecsc.eu/

...............................................................................

ENG - CyberSpike 2019

TERMS and CONDITIONS

Name: CyberSpike/ ECSC Estonian qualification

Working language: English

The competition will be organized by Estonian Defense Forces CyberRange.

Online preliminary round: March (date is not accounced)

 • You must be over 14 years of age and up to 24, Estonian citizen or resident to compete in the virtual preliminary round;
 • You must be over 14 years of age and up to 24, Estonian citizen to compete to be part of European Cyber Security Challenge Estonian Qualification
 • Online preliminary round’s purpose is to determine contestants knowledge and skills for the final competition. Contestants will be scored and ranked based on their score and time used for solving given tasks.
  • Contestants can access the competition environment remotely, from their home, school etc.
  • With registration you let us know that you want to particpate.
  • Competition dates can be chosen through the registration form, 90 slots available every day (270 together).
  • You will pick the competition time slot in the end of February and it cannot be changed. Information about accessing the competition environment will be sent to the email address provided in the registration form.
  • There will be 4 main tasks in the online preliminary round round.
  • The state of competitor’s advancement in the competition environment is saved automatically. Solutions will be evaluated automatically. Time used for solutions is factored into the final result of the contestant after completing all the tasks.
  • Tasks can be done once and given time.
  • Best of online preliminary round will be invited to the main competition and will be announced in this website and other channels (FB, news)

The main competition:

 • Best contestants from the online preliminary round based on their final score will advance to the final round.
 • We hope to invite: (but the numbers can change because of the scoring)
  • 20 people from age group 14-19 (citizens)
  • up to 20 people from age group 20-24 (citizens)
  • up to 10 residents from age group 14-24
 • Competition is held in TTÜ IT Kolledž at 12.06.2019
 • Final rounds competition will last for 4 hours.
 • After completing the final competition an unconfirmed ranking list will be confirmed and checked by the jury of the CyberSpike competition, which after the results of the 2018 year best cyber defenders will be clarified.

Extra information: To be part of the full ECSC experience you need to be 14-24 year old Estonian citizen (NB! You must be in that age 31.12.2019.). If Estonia will send national team to ECSC (Romania/Bucharest October), then best from the main competition are invited to the training program. In the end of the training program the national team will be formed. Info: https://ecsc.eu/