Verzekering

Ongevalsaangifte Kwaverzet.pdf

WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL?

Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

Worden onder andere met ongeval gelijkgesteld en zijn bijgevolg verzekerd:

  • ziekten, besmettingen en infecties welke rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval;
  • de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling manifesteren inzonderheid hernia's en liesbreuken, spierscheuren, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen;
  • *hartfalen en beroertes (cerebro vasculair accident)


* Enkel voor leden VWB (dagverzekering niet). In geval van hartfalen of beroerte dient het slachtoffer zich onmiddellijk (dus dezelfde dag nog) na het zich plots manifesteren van het hartfalen of de beroerte te laten onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis. Voor de tussenkomst van de verzekering is het immers noodzakelijk dat het slachtoffer zich dezelfde dag nog naar het ziekenhuis begeeft om zich te laten onderzoeken.

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op RECHTSTREEKS naar Ethias Verzekeringen:

Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 HASSELT .

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Ethias Verzekeringen u binnen de acht dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best in bundeltjes overmaken aan Ethias Verzekeringen met vermeldingen van het dossiernummer zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Ethias Verzekeringen om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier!

VERZEKERING ALGEMEEN

Verzekering 24 op 24 uur (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand) ook in het buitenland, ook als U alleen fietst, ook op ALLE recreatieve organisaties, ook chronoritten type Marmotte.

Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor o.m. E-bikes*, ligfietsen, 3Wielers, tandem.

Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte).

De verzekering is niet van toepassing voor eigen materiele schade en diefstal (fiets, helm, kledij,...)

*Zijn tevens verzekerd : bestuurders van elektrische fietsen (Pedelec) en speedbikes waarbij aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

-De autonome snelheid, dit is de snelheid die wordt bereikt zonder trappen, mag maximaal 25 km/uur bedragen.

-Er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 45 km/uur. Voor de SPEEDBIKES (ondersteuning tot 45 km per uur) is er geen probleem voor de VWB-leden; NIET-LEDEN lichten best hun verzekeraar (familiale)in.

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Waarborgen:

1. OVERLIJDEN :

€ 7500 begrafeniskosten

€ 8500 vaste vergoeding

2. BLIJVENDE INVALIDITEIT :

€ 35.000

3. BEHANDELINGSKOSTEN :

  • behandelingskosten erkend door het RIZIV: tot 100% van het RIZIV tarief
  • behandelingskosten niet erkend door het RIZIV: tot € 625 per ongeval.
  • vervoerskosten: basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
  • duurtijd: 104 weken

4. TANDPROTHESE :

  • Maximum per ongeval: € 600
  • Maximum per tand: € 150

5. DAGVERGOEDING in geval van tijdelijke werkongeschiktheid (voor slachtoffers tot en met 65 jaar):

Voor de slachtoffers tot en met 65 jaar die werkelijk loonverlies lijden, maar geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bekomen (zelfstandigen): vanaf de 1ste dag na ongeval € 40 per dag.

Voor de slachtoffers tot en met 65 jaar die na eventuele tussenkomst van het ziekenfonds werkelijk loonverlies lijden (loon- en weddetrekkenden): vanaf de 1ste dag na ongeval € 10 per dag.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Lichamelijke schade aan derden tot € 5.000.000 per schadegeval

Materiële schade aan derden tot € 625.000 per schadegeval

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers automatisch voorzien voor de vrijwilligersorganisaties

RECHTSBIJSTAND

Burgerlijke verdediging: waarborgbedragen burgerlijke aansprakelijkheid

Strafrechterlijke verdediging: € 12.400