Кафедра вищої та прикладної математики

На протязі всього періоду існування, починаючи з 1932 р. кафедра виконувала виключно важливу, фундаментальну загальноосвітню функцію по викладанню математичних дисциплін для студентів Одеського державного екологічного університету. До 1960 року керівництво кафедрою виконували такі видатні радянські математики як доктора фізико-математичних наук, професора Потапов В. М., Міракян А. Д., Ліфшиц М. С. З 1960 по 1991 рік кафедрою вищої математики та теоретичної механіки керував видатний радянський вчений та педагог, доктор фізико-математичних наук, професор Рутман Моісей Аронович. В цей період на кафедрі працювали в різні роки такі відомі спеціалісти як доктор фізико-математичних наук, професор Рехлицький З. Й., кандидати фізико-математичних наук, доценти Дормостученко Г. М., Марменштейн І. Й., Радчик В. М., Берлінський А. М., Орлік Л. К., Середенко В. М., Гаврілов М. М., асистенти Білоус В. О., Іваницька Л. М., Кузаконь Г. А., інженер Некрасова С. В та інші. З 1991 р. кафедрою вищої математики та теоретичної механіки тимчасово керували кандидат фізико-математичних наук, доцент Марменштейн Ілля Йосифович, доктор фізико-математичних наук Середенко Валерій Миколайович. У зв’язку з рядом обставин у цей період кафедра розділилась на дві: вищої математики та прикладної математики. З 1993р. об’єднану кафедру вищої та прикладної математики (по рекомендації професора Рутмана М. А.) очолив доктор фізико-математичних наук, професор Глушков Олександр Васильович, який є завідувачем кафедри по теперішній час.

Головними навчальними дисциплінами кафедри є: «Вища математика», «Лінійна алгебра», «Теорія імовірності та математична статистика», «Прикладна математика», «Обчислювальні методи динаміки суцільних середовищ», «Математичне програмування», «Математичні методи дослідження операцій» які викладаються для студентів гідрометеорологічного інституту, еколого-економічногоі природоохоронного факультетів, факультету комп’ютерних наук. Заняття проводяться на стаціонарному та заочному відділенні. Для аспірантів та докторантів кафедри читаються нові спеціальні курси «Методи математичної фізики та обчислювальної математики», «Квантова теорія поля», «Квантова геометрія», «Основи мільтіфрактальної геометрії», «Основи теорії ядра та елементарних частинок» та інші. З 1999р. на кафедрі вищої та прикладної математики втілена та ефективно відпрацьовується для підвищення ефективності навчального процесу модульна система навчального процесу, яка підготовлена з використанням програм та методичних матеріалів з математики для технічних, технологічних, економічних, природничих спеціальностей вищих закладів освіти Міністерства освіти та науки України (Київ, Міносвіти та науки, 1999), нині чинної загальноєвропейської програми з вищої математики “A Core Curriculum in Mathematics for European Engineers” (розроблена Робочою Групою з математики Європейської організації з інженерної освіти SEFI MWG), матеріалів і висновків Всеукраїнської науково-методичної конференції “Математика. Актуальні проблеми навчання, викладання і застосування у науковій та інженерній творчості” Міносвіти та науки України (м.Київ, 25-26 травня 2000р.), матеріалів та висновків Всеукраїнської науково-методичної конференції ”Проблеми та шляхи удосконалення фундаменталізації і профілізації підготовки фахівців-випускників вищих навчальних закладів” (м.Київ, 10-12 жовтня 2000р.).

З 2003р. по теп. час. Стипендіатами Кабінету міністрів України були доценти Шпінарева І. М., Лобода А. В., Дубровська Ю. В., Флорко Т. О., Буяджи В. В.

В 2009р та 2010р. Стипендіатами Верховної Ради України (найталановитіші молоді вчені) були відповідно доценти Лобода А. В. та Хецеліус О. Ю.

В 2012 р. к.ф.-м.н. Лобода А. В. став лауреатом Державної Премії України у галузі науки та техніки молодих вчених – Премії Президента України (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 642/2012 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки)

В 2015р. д.ф.-м.н., проф. Хецеліус О. Ю. та д.ф.-м.н., проф. Свинаренко А. А. стали лауреатами та отримали Міжнародні дипломи Promising Scientist Award of СМОА.

На кафедрі працює потужний науково-освітній колектив НПП під керівництвом докторів фізико-математичних наук, професорів Глушкова О. В., Хецеліус О. Ю. та Свинаренко А. А.