กิจกรรมของหน่วย

วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒ ได้มีพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ นายทหารประทวน กวก.ศบบ. จำนวน ๑ นาย ได้แก่ ส.ต. กนกพล สังข์วงษ์ เลื่อนยศเป็น ส.ท. โดยมี ผอ.กวก.ศบบ. เป็นประธาน ณ บก.กวก.ศบบ.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ก.พ. ๖๒ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน มาเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การบินทหารบก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดดรงบุล จว.ลพบุรี เยี่ยมชมพิพิพิธภัณฑ์การบินทหารบก

ผอ.กวก.ศบบ. ให้การต้อนรับคณะ ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา