FORMALNOŚCI

ZAPISY

Zapisy na kurs ruszają po spotkaniu organizacyjnym 24 października 2017 r. i potrwają do 8 grudnia 2017 r.

Zapisać na kurs można się na każdym wykładzie (we wtorki i czwartki między 18:00 a 20:15 w sali konferencyjnej na ul. Zyblikiewicza 2b)

Warunki zapisu:

  • wpłata przynajmniej I raty
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenie kursanta o stanie zdrowia

Formularz do pobrania

CENA

Koszt kursu wynosi 750 zł

  • I rata płatna do 8 grudnia 2017: 400 zł
  • II rata płatna do 16 marca 2018: 250 zł
  • III rata płatna do listopada 2018: 100 zł*

*płatne po zdanym egzaminie połówkowym

Przy zapłacie dwóch pierwszych rat z góry przysługuje zniżka w wysokości 30 zł.

Dla posiadaczy Legitymacji Organizatora Turystyki PTTK (kurs prowadzony przez OA w Krakowie) przysługuje zniżka do pierwszej w raty w wysokości 30 zł.

Przy rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto SKPG Oddziału Akademickiego PTTK w Raiffeisen Polbank:

nr konta 79 1750 0012 0000 0000 3662 4426

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków

Tytuł przelewu: Kurs Przewodnicki SKPG 17-19; imię i nazwisko; numer raty, która został wpłacona

Po dokonaniu wpłaty należy przesłać informację o zapłacie pierwszej/dwóch pierwszych rat, oraz imię i nazwisko osoby zapisującej się na kurs na adres: kurs1719@gmail.com, a następnie z wypełnionym formularzem i oświadczeniem o stanie zdrowia (wzór zostanie wysłany przez listę mailingową) zgłosić się po odbiór Karty Kursanta.


Osoby, które ukończyły 30 rok życia, a chcą wziąć udział w kursie, proszone są o wstrzymanie się z płaceniem raty - lista takich osób będzie dostarczona do Zarządu SKPG i odbędzie się głosowanie. Prosimy takie osoby o wzięcie udziału przynajmniej w jednym z dwóch pierwszych wyjazdów kursowych.

Co wlicza się w cenę kursu?

  • wynajem sali wykładowej
  • część materiałów szkoleniowych
  • koszt udziału przewodników-instruktorów w zajęciach praktycznych
  • możliwe dofinansowanie części zajęć praktycznych
  • inne wydatki związane bezpośrednio z prowadzeniem kursu

Opłata za kurs nie obejmuje kosztów udziału w zajęciach praktycznych kursantów (dojazdy, noclegi, jedzenie).

Wykładowcy i przewodnicy-instruktorzy pracują społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.