JAK ZOSTAĆ PRZEWODNIKIEM?

Zawód przewodnika beskidzkiego regulowany jest prawem na mocy rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2014. Wiążą się z tym wymagania formalne jakie należy spełnić przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. Opierając się na nich opracowany został nasz system.

Uczestnikami Kursu Przewodników Beskidzkich SKPG mogą być osoby mające:

1) ukończone 18 lat w momencie zapisania się na kurs;

2) nie przekroczony 30 rok życia w momencie zapisywania się na kurs - w przypadku osób starszych decyzja podejmowana jest przez Zarząd Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim PTTK (zazwyczaj pozytywna);

3) dobry stan zdrowia i sprawność fizyczną odpowiednią dla przewodnictwa górskiego (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o stanie zdrowia);

4) wykształcenie średnie maturalne lub będące w trakcie jego zdobywania (ostatnia klasa szkoły średniej).


W trakcie kursu należy czynnie uczestniczyć w 40 dniach wyjazdowych, w tym:

 • 10 dniach w warunkach zimowych
 • 6 dniach wycieczek autokarowych
 • 5 wyjazdach weekendowych
 • 15 dniach po egzaminie połówkowym


Należy również zaliczyć mapy grzbietowe wszystkich grup górskich - szczegóły w trakcie szkolenia.

Ponadto kursant musi odbyć letnią praktykę na bazie namiotowej SKPG Kraków - szczegóły będą podane później.

W czerwcu 2018 organizowana będzie również obowiązkowa Impreza Na Orientację (INO)


W połowie cyklu szkolenia (zazwyczaj w październiku) odbywa się egzamin połówkowy mający sprawdzić predyspozycje do bycia przewodnikiem.

Wyjazdy zakończą się w kwietniu 2019, tym samym będzie to koniec szkolenia. Następnie kandydaci przystępują do 14 egzaminów teoretycznych z zakresu:

 • Beskid Śląski, Beskid Mały, Pogórze Śląskie
 • Beskid Żywiecki,
 • Beskid Makowski, Wyspowy, Pogórze Wielickie
 • Beskid Sądecki, Pogórze Rożnowskie
 • Gorce
 • Beskid Niski, Pogórza Ciężkowickie i Strzyżowskie
 • Bieszczady, Pogórza Dynowskie i Przemyskie
 • Pieniny, Spisz
 • Tatry, Podhale, Orawa
 • Geografia ogólna Karpat
 • Etnografia, góry w literaturze
 • Historia regionu i turystyki
 • Przyroda i geologia Karpat
 • Historia sztuki i zabytki regionu


Po ich zdaniu można przystąpić do końcowego egzaminu wewnętrznego - jego pozytywne zaliczenie uprawniania do egzaminu państwowego.

Uwaga!

W trakcie egzaminów (połówkowego, końcowego, państwowego) należy być członkiem PTTK z opłaconą składką