EGZAMIN PAŃSTWOWY

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego SKPG można przystąpić do egzaminu państwowego. Przeprowadzany jest on zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Więcej informacji tutaj.