SPACER SZLAKIEM TWIERDZY KRAKÓW


Jako że zabytki architektury obronnej są w naszym kraju liczne i różnorodne - od prasłowiańskich grodów, poprzez średniowieczne zamki, miasta obronne, nowożytne twierdze, aż do umocnień z czasów II Wojny Światowej – przewodnik powienien posiadać podstawową wiedzę na temat procesu przemian, ich uwarunkowań, a także budowy i funkcjonowania obiektów wznoszonych w kolejnych okresach historycznych.

W ramach poszerzania wiedzy o fortyfikacjach, 8 grudnia 2018 kursanci udali się na spacer Szlakiem Twierdzy Kraków. Wybudowana w XIX wieku Twierdza Kraków, to zespół poaustriackich obiektów militarnych będący unikalnym zabytkiem architektury obronnej. Spacer poprowadził niezastąpiony Hadrian Jakóbczak - przewodnik SKPG. Kursanci przemierzyli trasę z Kosocic do Swoszowic zgodnie z oznaczeniami Szlaku Twierdzy Kraków oraz dzięki uprzejmości Muzuem Twierdzy Kraków zwiedzieli fort Rajsko, jako obiekt zdecydowanie najbardziej okazały.


Bardzo dziękujemy Hadrianowi Jakóbczakowi za zorganizowanie całego przedsięwzięcia oraz Panu Januszowi Leśniewiczowi z Muzeum Twierdzy Kraków za umożliwienie wizyty w forcie Rajsko!


Muzeum „Otwarta Twierdza” to rozproszone ekomuzeum Cywilizacji i Wojny XIX i XX w. obejmujące pięć fortów Twierdzy Kraków: Tonie, Dłubnia, Rajsko, Winnica i Bielany. Ideą Muzeum jest zachowanie i eksponowanie obiektów Twierdzy Kraków jako nieodłącznej części współczesnego miasta, której istnienie wywarło istotny wpływ na losy Krakowa oraz jego współczesny kształt. Warto nadmienić, że Muzeum regularnie organizuje zwiedzanie fortów z przewodnikiem - a tutaj zainteresowani tematem mogą śledzić aktualne wydarzenia.