โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ชำระค่าลงเทียนใน วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ส่งหลักฐานการชำระเงิน : Fax. 074 – 260267

เบอร์โทรที่สามารถสอบถามรายละเอียด : 093 – 7861292 (แอน)