Staj komisyonu

Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Resmi Sitesi

DUYURULAR

20.12.2019-ara dönem tamamlama stajı başvuruları

2019-2020 Ara dönemde tamamlama stajı yapabilecek öğrenciler ve tamamlama stajı süreçleri hakkında bilgi yandaki belge paylaşılmıştır.


Tamamlaya stajı yapabilecek öğrencilerin belirtilen tarihlerde başvurması gerekmektedir.


İlgililere önemle duyurulur.

Ara Dönem Staj Duyurusu.pdf

20.12.2019-CUMA [son liste]

2019 Yılı Yaz Stajı [Şantiye-Büro] sonuçları yanda yer almaktadır. İlgililere duyurulur.


Not: Öğrenci sisteminde not olarak "KALDI" gözükenler lütfen yandaki listeden isimleri kontrol etsinler. Çoğu kalan kişinin kabul edilen günleri bulunmaktadır. Tamamlama stajı yapılırken bu liste esas alınacaktır.

Büro Stajı-Sonuç [19.12.2019].pdf
Şantiye Stajı-Sonuç [19.12.2019].pdf

27.11.2019-ÇARŞAMBA

Staj defterleri ile ilgili olarak görüşülecek öğrencilerin listesi ektedir.

Görüşmeye katılmak zorunludur.

İlgililere duyurulur.

Staj Çağrılacak öğrenci (1).docx

23.09.2019-PAZARTESİ

2019 yılı yaz dönemi şantiye ve büro staj defterleri 23.09.2019 (Pazartesi)-27.09.2019 (Cuma) tarihleri arasında Mimarlık Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı teslim edilecektir. Bu tarihler dışında staj defteri teslimleri kabul edilmeyecektir. İlgililere duyurulur.

20.06.2019-perşembe

Staj yapacak öğrencilerimiz, Staj yapacakları kurumlardan istenilen veya KYK Yurtlarında kalabilmek için gerekli olan Zorunlu Staj Bildirimi formuna aşağıdan ulaşabilirler. İhtiyaç duyulan form, gerekli yerleri doldurularak Staj Komisyonu üyelerine onaylatarak kullanılabilir.

12.06.2019-çarşamba

2019 Yaz Dönemi Şantiye ve Büro staj başvuru sonuçları ilan edilmiştir. Staj yapacak öğrencilerin sigorta girişleri listede belirtilen tarihler esas alınarak yapıldığı için stajların bu tarihlerde yapılması zorunludur.


09.04.2019-Salı

Staj yapılacak kuruluşlara onalatılması gereken Form-1A ve Form-1B evrakları 27.05.2019-31.05.2019 tarihleri arasında MİMARLIK BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE teslim edilmesi gerekmektedir. Evraklarını teslim eden öğrencilerimiz, ONLINE BAŞVURU işlemini aynı tarihler arasında yapmalıdır.

02.04.2019-Salı

Mimarlık bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin yoğun katılımı ile STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINI gerçekleştirdik. Katılımlarından dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.

staj hakkında

Mimarlık Bölümü okuyan öğrencilerin, lisans eğitimi içerisinde mimarlık hizmetleri ve uygulamalarını deneyimleme fırsatı yakalayabildiği en önemli çalışmaların başında staj gelmektedir. Bölümümüzde lisans eğitimi boyunca ŞANTİYE ve BÜRO stajlarının yapılması zorunludur.


Staj ile ilgili işlemler, duyurular, evraklar vb tüm gerek duyulan işlemler buradan gerçekleştirilecektir.


30 iş günlük şantiye stajında HEDEF:

Bina inşaatı ile ilgili yapının arsaya aplikasyonundan başlayan ve iskan ruhsatı aşamasına kadar olan tüm yapım aşamalarını görmektir.

Şantiye stajı; Mimari veya statik büroda tecrübeli bir mimar veya inşaat mühendisi kontrolünde veya inşaat ve şantiye organizasyonu ile ilgili faaliyet gösteren özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

Şantiye Stajı;

Kaba ve ince inşaata ilişkin çalışmaları kapsar. Şantiyede bu konulara aynı staj döneminde rastlanabiliyorsa her iki kısma giren konular üzerinde çalışılır. İş yerinde çalışma safhalarına göre bu konuların bazıları yer almıyorsa aynı firmaya/şirkete/kuruma ait olmak koşuluyla farklı şantiyelerinde işin farklı safhalarına göre şantiye stajı yapılabilir.

Staj defterine şantiyede işe başlanılan ilk gün fotoğrafları, (şantiye levhası önünden inşaat görünecek şekilde) ara günler ve son gün fotoğrafları eklenir. Deftere sığmaması durumunda ilave ek sayfalar konularak şantiye ile ilgili görseller sistematik şekilde verilebilir.


Fotoğrafı çekilen inşaatın üretim safhaları içerisinde, öğrencinin kendisinin de olduğu usta, kalfa ile birlikte fotoğrafları olmalıdır. Faaliyet gösterilmeyen boş inşaatlar staj olarak kabul edilmeyecektir.

ŞANTİYE STAJI

AMAÇLAR;

 • Şantiye ortamının ve ilgili aktörlerin tanınması,
 • Şantiye ortamındaki iş programı ve iş bölümünün tanınması,
 • Şantiye yönetim ve organizasyonunun anlaşılması,
 • Mimari uygulama projelerinin ve diğer ilgili teknik uygulama projelerinin (statik, makine, elektrik) imalat/yapım esnasındaki önemlerinin anlaşılması,
 • Bu projelerin nasıl okunup uygulanabileceğinin anlaşılması,
 • Kaba yapı ve ince yapı detaylarının nasıl uygulandığının görülerek anlaşılması,
 • Detay-yapı malzemesi ilişkilerinin görülerek kavranması amaçlanmaktadır.

Şantiye stajında birinci kısım olarak;

Arsanın aplikasyonu, inşaat sınırlarının belirlenmesi, hafriyat, toprak kazıları, iksalar, ip iskelesi, temeller ve kalıplarının uygulanması, donatılar, kolonlar, kirişler, döşemeler, beton işleri, beton hazırlık aşamaları, hazır beton dökümü, numunelerin alınması ve bakım aşamaları, taş, tuğla, blok tuğla örgüleri, betonarme perde duvarlar, çatı yapımı, yalıtım gibi işlerin ve işçiliklerin izlenmesi vb. çalışmaları içine alır. Yapılan günlük işler, uygulanan detaylar ve uygulama yöntemleri açıklanarak staj defterine işlenir. Ayrıca şantiye planlanması, malzeme vb. depolanması, iş organizasyonu konuları incelenerek staj defterine işlenir.

İkinci kısım olarak;

Sıvalar, döşeme kaplamaları, mutfak ve banyo kaplamaları, tezgahlar, mutfak dolapları, mozaik ve şaplar, ahşap, plastik veya metal doğramalar, cephe kaplamaları, denizlik ve parapetler, tavan, duvar ve döşeme kaplamaları, birleşim detayları, mantolama, yalıtımlar, merdivenler, küpeşte ve parmaklık detayları, yağmur olukları, yağmur boruları, tenekecilik işleri, çatı kaplamaları, bacalar, su ve nem ile ilgili sorunların giderilmesi için yapılan kaplama işleri, her çeşit boya işleri vb. kalemlerin malzeme, işçilik ve uygulamaları açıklanır, yapılan tadilatlar, ruhsat işlemleri, karşılaşılan sorunlar, proje - şantiye ilişkisi ve uygulamadaki detay çizimleri ve fotoğrafları staj defterine işlenir.

BÜRO STAJI

AMAÇLAR;

 • Mimari büro ortamının ve ilgili aktörlerin tanınması,
 • Mimari büro ortamındaki iş programı ve iş bölümünün tanınması,
 • Mimari büro yönetim ve organizasyonunun anlaşılması,
 • Farklı ölçeklerdeki ve amaçlardaki mimari projelerin (avan proje, uygulama projesi, detay projesivb.) tanınması, kullanılan çizim teknik ve araçlarının öğrenilmesi,
 • Farklı teknik ve araçların kullanılarak çizim becerisinin geliştirilmesi,
 • Mimari tasarım süreci ile uygulama süreci arasındaki ilişkilerin anlaşılması,
 • Diğer ilgili teknik uygulama projelerinin (statik, makina, elektrik) ve detaylarının mimari tasarım esnasındaki önemlerinin ve bu projelerin mimari uygulama projeleri ile entegrasyonunun anlaşılması,
 • Mimar, işveren ve yüklenici ilişkilerinin anlaşılması,
 • Mimar, inşaat, jeoloji, elektrik, makine mühendisleri, yapı sahibi ilişkisi, meslek odaları, yapı denetimi ve disiplinler arası ilişkilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenciler büro stajında yapılan mimari eskizler, avan projeler, uygulama projeleri, donatım projeleri, detayları, kalıp projeleri, perspektif çizimler, maket resimleri vb. çalışmaların staj defterlerinde belirtmelidir.


Büro stajı; mimari bir büroda, mimar kontrolünde, mimari tasarım, çizim, metraj, keşif, uygulama projelerinin çizimini yapmak şartıyla tüm özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.