ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


36100330_1_20200302-112433.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง 6ที่/49 และห้องน้ำนักเรียนชาย 6ที่/49