เรียนภาษาไทย by ครูสุด

นางสุดสวาท บุญขจร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คำชี้แจง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมเอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนรู้

วิดีทัศน์การเรียนการสอนวิชาภาษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อให้

นักเรียนเลือกเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนต้องการศึกษา จากรายการหัวข้อเนื้อหาบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น


เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการ

ทบทวนหากนักเรียนยังไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนอีกครั้ง


ทำแบบทดสอบท้ายเรื่องและประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละ

หัวข้อ

ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน www.tmp5.ac.th

FB โรงเรียน www.facebook.com/profile.php?id=100027888223440

คำชี้แจง ภาษาไทย ป.5

1.ให้นักเรียนเปิด You Tube ภาษาพาที ป.5 บทที่ 1 เรื่องครอบครัวพอเพียง อัปโหลดโดย ครูเป็ดขี้เหร่ classroom online แล้วอ่านเนื้อหาตามให้จบ

2..ให้นักเรียนเปิด You Tube นิทานเรื่อง ควายหงานกับผักหวานป่า อัปโหลดโดยครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน แล้วอ่านเนื้อหาตามให้จบ

3.ครูให้ใบความรู้ และใบงาน ในเว็บไซต์โรงเรียน http://tmp5.ac.th ให้นักเรียนปริ้นออกมาทำแล้วส่งครูตรวจในวันเปิดเรียน

คำชี้แจง ภาษาไทย ป.4

  1. ให้นักเรียนเปิด You Tube ภาษาพาที ป.4 บทที่ 1 เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน อัปโหลดโดย PJ Moo Moo แล้วอ่านเนื้อหาตามให้จบ

  2. ให้นักเรียนเปิด You Tube ขนมแม่เอ๊ย อัปโหลดโดย H&P LP แล้วอ่านเนื้อหาตามให้จบ

  3. ครูให้ใบความรู้ และใบงาน ในเว็บไซต์โรงเรียน http://tmp5.ac.th ให้นักเรียนปริ้นออกมาทำแล้วส่งครูตรวจในวันเปิดเรียน

จัดทำและรวบรวมข้อมูลโดย

นางสุดสวาท บุญขจร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ กระทรวงมหาดไทย