บทเรียนออนไลน์

รายวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

สไลด์การสอน วิชาวิทยาการคำนวณ
วิดีการสอน Macromedia Dreamweaver
วีดีโอการสอน Macromedia Flash cs

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ม.1 Microsoft Word ,Adobe PhotoShop cs

วีดิโอการสอน Adobe Photo Shop cs
วีดิโอการสอน การสร้าง WebBlog

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ม.3 Microsoft Power Point 2010 ,Google Sketup

วีดิโอการสอน Google Sketup