สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอภูสิงห์ได้ร่วมกันทำบุญสักการะศาลหลักเมืองภูสิงห์ ประจำปี 2561 โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชนชาวภูสิงห์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รวมภาพกิจกรรม