“ไม่มีผลงานชั้นยอดชิ้นใด ที่ถูกสร้างโดยศิลปินผู้เกียจคร้าน”

- Anonymous -

The World in 2050 Future Technology

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โทรศัพท์ เครื่องซักผ้า ครก แปรงสีฟัน สบู่ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ หรือสิ่งต่างๆมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของตนเอง และเทคโนโลยีที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา เทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย และเปลี่ยนแปลงไปในทุกเสี้ยววินาที