kruning pkp

คำศัพท์จุดเน้นภาษาอัังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (คำคล้องจอง)

คำคล้องจองภาษาอังกฤษ M.1

กิน eat need ต้องการ บ้าน house now เดี๋ยวนี้ ดี good put วาง กลาง middle gentle สุภาพ love รัก เครื่องจักร engine until จนกระทั่ง หวัง hope soap สบู่ หู ear clear แจ่มแจ้ง แสดง show crow ขัน เหล่านั้น those boat เรือ เกลือ salt tall สูง นกยูง peacock chalk ที่ใช้เขียนกระดาน ทำ do to ถึง ครึ่ง half laugh หัวเราะ เคาะ knock box ต่อย ร้อยhundred breakfast อาหารเช้า เข้า enter mother แม่ ลูกกุญแจkey see เห็น ผู้เล่น player gunner คนยิงปืน ยืน stand sand ทราย ไม่สบาย ill will จะ ขยะ rubbish notice ประกาศ ชายหาด seaside I ฉัน น้ำมัน oil boy เด็กผู้ชาย คุณนาย madam handsome รูปหล่อ พ่อ father teacher ครู รู้know grow ปลูก เด็ก ๆ หรือ ลูก ๆchildren modern ทันสมัย ลูกไก่ chicken till จนกระทั่ง สั่ง order other อื่นๆ อีก ปีก wing sing ร้องเพลง

กางเกง trouser neither ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ผอมบาง thin bill ใบเรียกเก็บเงิน เกิน over quarter เศษหนึ่งส่วนสี่ ขี่ ride my ของฉัน พระจันทร์moon noon เที่ยง เตียง bed death ความตาย กระต่ายrabbit his ของเขา monk-พระ ชนะ-win บิน-fly sky-ท้องฟ้า ช้า-slow go-ไป ใคร-who two-สอง long-ยาว cow-วัว poor-จน คน-man fan-พัด cut-ตัด กัด-bite kite-ว่าว เข้า-in ดิน-soil toy-ของเล่น เต้น-dance chance-โอกาส ฉลาด-clever enjoy-สนุก ปลุก-wake shake-เขย่า

คำคล้องจองภาษาอังกฤษ M.2

ครึ่ง half (ฮาฟ) calf (คาฟ) น่อง ห้อง room (รูม) groom (กรูม) เจ้าบ่าว อ่าว bay (เบ) day (เด) วัน ฟัน tooth (ทูธ) booth (บูธ) แผงลอย คอย wait (เวท) bait (เบท) เหยื่อล่อ หม้อ pot (พอท) spot (สปอท)จุด ขุด dig (ดิก) big (บิก) ใหญ่ แม่ไก่ hen (เฮน) pen (เพน) ปากกา ครีบปลา fin (ฟิน) in (อิน) ใน ใคร who (ฮู) two (ทู) สอง ทอง gold (โกลด) fold (โฟลด) พับ นอนหลับ sleep (สลีพ) sheep (ชีพ) แกะ แพะ goat (โกท) boat (โบท )เรือ เกลือ salt (ซอลท) halt (ฮอลท) ชะงัก กับดัก trap(แทรพ) wrap (แรพ) ห่อหุ้ม เด็กหนุ่ม lad (แลด) glad (แกลด) ดีใจ ไป go (โก) no (โน) ไม่ ใกล้ near (เนีย) fear (เฟีย) กลัว มัว dim (ดิม) rim (ริม) ขอบ เห็นชอบ agree (อะกรี) THREE (ธรี) สามหมายความ mean (มีน) wean (วีน) หย่านมจม sink (ซิงค) stink (สติงค) เหม็น มองเห็น see (ซี) fee (ฟี)ค่าธรรมเนียมเสียม hoe (โฮ) foe (โฟ) ข้าศึก ลึก deep (ดีพ) keep (คีพ) เก็บรักษา กากแร่ slag (สแลก) flag (แฟลก) ธงยังคง still (สติล) sill (ซีล) ขอบธรณี ข้าวสาลี wheat (วีท) heat (ฮีท) ความร้อน แต่ก่อน ago (อะโก) FoUR(โฟ) สี่แผนที่ map (แมพ) nap (แนพ) งีบหลับ นับ count (เคานท) mount (เมานท) เนินเขาเดา guess (เกส) chess (เชส) หมากรุกปลุก wake (เวค) quake (เควค) สั่นไหว ไหน where (แว) there (แด) ที่นั่น ราวกั้น bar (บา) car (คา) รถยนต์มวลชน mass (แมส) pass (แพส) ผ่านอ่าน read (รีด) bead (บีด) ลูกปัด ตัด cut (คัท) shut (ชัท) ปิด ชีวิต life (ไลฟ) FIVE(ไฟฟว) ห้าใบหน้า face (เฟส) mace (เมส) คทาลา donkey (ดองคี) monkey (มังคี) ลิง ยิง shot (ชอท) hot (ฮอท) ร้อน ช้อน spoon (สปูน) soon (ซูน) ในเร็ววันอัน piece (พีส) niece (นีซ) หลานสาวสีขาว white (ไวท) write (ไรท) เขียนบังเหียน rein (เรน) vein (เวน) หลอดเลือดดำ จำนำ pawn (พอน) dawn (ดอน) รุ่งอรุณ ปะ,ชุน darn (ดาน) barn (บาน) โรงนา ผ้า fabric (แฟบริค)

คำคล้องจองภาษาอังกฤษ M.3

son บุตรชาย ขาย sell Tell บอก ออก out cow แม่วัว หัว head get ได้รับ จับ catch mat เสื่อ เสือ tiger boxer นักมวย สวย beautiful pull ดึง มาถึง arrive advice คำแนะนำ จำ remember never ไม่เคย เนยbutter better ดีกว่า come มา drum กลอง ทอง gold hold ถือ มือ hand fan พัด แบบฝึกหัด exercise child เด็ก เล็ก small doll ตุ๊กตา หมา dog box หีบ รีบ hurry early ก่อนเวลา ทุ่งนา field between ระหว่าง หาง tail bell ระฆัง นั่ง sit fish ปลา ม้า horse what อะไร แม่ไก่ hen ten สิบ ดิบraw draw วาด สะอาด clean mean ตีความหมาย

จ่ายspend when เมื่อไหร่ ไข่ egg beg ขอ พอ enough cup ถ้วย

รวย rich miss นายผู้หญิง ลิง monkey money เงิน เดิน walk talk พูด ดูด suck mad บ้า ลุง , อา น้า uncle seven เจ็ด เด็ด pick dig ขุด หยุด stop

of ของ มอง look cook คนครัว กลัว fear dear แพง แดง red plate จาน อาหาร food lose หาย บ่าย afternoon soon ในไม่ช้า ราคา cost hot ร้อน หล่อน she he เขา เบา light night กลางคืน ตื่น wake take จับ นับ count mouse หนู หมู pig six หก ตก fall ball ลูกหนัง ขนมปัง bread dead ตาย จดหมาย letter matter เรื่องราว ว่าว kite high สูง จูง lead meat เนื้อ เรือ ship dip จุ่ม สาว , หนุ่ม young tongue ลิ้น

กิจกรรมตามจุดเน้น กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ Pop up

ฝึกการแปลภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษ

เยี่ยมบ้านนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู

ปีการศึกษา 2561