สวัสดีค่ะเด็ก ๆ และผู้สนใจทุกท่าน  ขอต้อนรับสู่ ห้องเรียนของคุณครู ที่นี่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียน แบบฝึก  คลิปน่ารักๆ เปิดประตูเข้ามากันนะคะ

01ผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ.pdf

Best Practice !!

ผลงานการใช้สื่อการสอนมอนเตสซอรี่หมวดชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับอนุบาล ๑      โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ 

นางสาวอรุณวรรณ ยืนยาว (ครูหลิว)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา 

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา

    ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

อีเมล        arunwana@hotmail.com

youtube channel        anubantmp5

คุณครูหลิวมาแนะนำการปฏิบัติตนง่ายๆ ให้ห่างไกลจากโควิด 19 ลองชมกันนะคะ

ใบงาน หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน.pdf

ใบงานหน่วยปลอดภัยไว้ก่อน

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

เต้นประกอบเพลง If you're happy 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

วิธีการใช้เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า และคำคล้องจองน่ารักๆ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

วิธีการเล่นที่ถูกวิธีและเล่นอย่างปลอดภัย

สาธิตกิจกรรมมอนเตสซอรี่

การใช้ตะเกียบคีบถั่ว โดยครูอ้อย

สาธิตกิจกรรมมอนเตสซอรี่

การคีบลูกปิงปอง โดยครูมะลิ

ใบงาน หน่่วยขยับกายสบายชีวา.pdf

ใบงานประกอบการเรียนรู้

หน่วยขยับกายสบายชีวี

ใบงานหน่วยฝน.pdf

ใบงานประกอบการเรียนรู้

ผ่าน DLTV ช่อง 10 11 12

หน่วยการจัดประสบการณ์ ฤดูฝน

ออกกำลังกายกับครูพี่แทน      และเรียนรู้ประโยชน์ของการพักผ่อนกับครูพี่ออย

 เรียนรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

กับครูพี่ออยและครูพี่แทน

ออกกำลังเบาๆ ด้วยโยคะกับครูพี่แทน

เรียนรู้เรื่องแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมกับครูพี่ออย

ครูหลิวพาร้องเพลง  ข้าวสุก

หน่วยการเรียนรู้ ข้าวมหัศจรรย์

ครูอ้อยพาท่องคำคล้องจอง "ข้าวเอ๋ยข้าวสุก"

หน่วยการเรียนรู้ ข้าวมหัศจรรย์

สอนคำคล้องจอง "การปลูกข้าว"

หน่วยการเรียนรู้ ข้าวมหัศจรรย์

สอนคำคล้องจอง "อาหารจากข้าว"

หน่วยการเรียนรู้ ข้าวมหัศจรรย์

มาร้องเพลง "กินผัก"กันนะคะ

หน่วยการเรียนรู้ ผักและผลไม้

สอนคำคล้องจอง "ผักสด"

หน่วยการเรียนรู้ ผักและผลไม้

สาธิตวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน

โดยครูอ้อย และครูพี่น้ำ

นิทานเรื่อง ครอบครัวหึ่งหั่ง 

เล่าโดย ครูหลิว

รับชมคลิปและดาวน์โหลดใบงานหน่วยโลกของแมลงได้ที่นี่นะคะ

รูปร่างและลักษณะ

ของแมลง

ชื่อของแมลง

ประเภทของแมลง

วงจรชีวิตของแมลง

ประโยชน์และโทษ

ของแมลง

รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย

โดย นักเรียนสายชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ ๕

หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง