โรงเรียนพระานารายณ์

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ์

ลิงค์จาก http://www.pranarai.ac.th


ยินดีต้อนรับทุกท่านเเข้าสู่ เว็บไซต์ จองห้องประชุมออนไลน์

( ห้องพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ )


สถานะการจอง ห้องพุทธนวมินทร์

ตารางการขอใช้ห้องพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์


เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

วันที่ เวลา กิจกรรม จำนวน (คน) ผู้ขอใช้

25 - 26 มี.ค. 62 08.00-16.00 น. - ประชุมแผนปฏิบัติการ - 120 คน สพม.5

27 - 28 มี.ค. 62 08.00-16.00 น. - อบรม มารยาทไทย - 120 คน สำนักวัฒนธรรม ลพบุรี

29 มี.ค. 62 12.00-16.00 น. - ประเมินครูผู้ช่วย - 40 คน วิชาการ (พนร.)


เดือน เมษายน พ.ศ.2562

วันที่ เวลา กิจกรรม จำนวน (คน) ผู้ขอใช้

ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง


เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันที่ เวลา กิจกรรม จำนวน (คน) ผู้ขอใช้

9 - 11 พ.ค. 62 08.30 - 16.00 น. - อบรม STEM ผ่าน DLTV ม.ต้น - 60 คน วิชาการ (พนร.)

17 - 20 พ.ค. 62 08.30 - 16.00 น. - อบรม STEM ผ่าน DLTV ม.ปลาย - 60 คน วิชาการ (พนร.)


ติดต่อ ขอจองใช้ห้องพุทธนวมินทร์ โทร 087-036-9387 ครูกิตติคุณ