เรียนคอมฯกับครูแคท

ประกาศจากครูผู้สอน

ใบความรู้.docx

ใบความรู้ที่ 1

แจ้งผลการเรียนรู้.pptx

แจ้งผลการเรียนรู้

นางแคทรียา สีลาแก้ว

ครูผู้สอน

ใบงาน

ใบงานที่1.pptx
ใบงานที่2.pptx
ใบงาน3.pptx
ใบงานที่4.pptx
ใบงานที่5.pptx