มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 4.2
ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
ป.6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข

 • โหลดแผนที่สวนสัตว์
  เพื่อทำกิจกรรม
 • กิจกรรมท้ายบทที่ 1
  รับน้องใหม่หัวใจปิ๊ง

+ กิจกรรมที่ 1.1 ตามล่าหาสมบัติ
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง 1
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง 2
+
กิจกรรมที่ 1.2 ตาชั่งแสนกล
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง
+ กิจกรรมที่ 1.3 ภารกิจพิชิตฝั่งแม่น้ำ
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง 1
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง 2

 • บทที่ 3
  เดินตามเส้น
  เล่นตามสคริปต์

VDO กิจกรรมที่ 3.1
ทำอย่างไรให้ตัวละครเดินได้
VDO กิจกรรมที่ 3.2
มาลองเดินตามเส้นกันนะคะ

กิจกรรมที่ 1 รับน้องใหม่หัวใจปิ๊ง ๆ

กิจกรรมที่ 2
เดินตามเส้น เล่นตามสคริปต์

 • นักเรียนดูคลิปย้อนหลัง
  และทำกิจกรรม แล้วบันทึกงานในโปรแกรม Scratch

 • ดูคลิปสอนย้อนหลัง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 4.2
ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

แบบทดสอบที่ 1
แบบทดสอบที่
2
แบบทดสอบที่
3
แบบทดสอบที่
4

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 4.2

ป.6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

ดูคลิปสอนย้อนหลัง

แบบทดสอบที่ 1
แบบทดสอบที่ 2
แบบทดสอบที่ 3
แบบทดสอบที่ 4

สื่อประกอบการเรียนรู้

Coding Unplugged ::

โดยนางสาววชิราวรรณ เทียมทัน

Coding Unplugged :: Organic Farm Land จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง และใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อการสอนของตนเองและเผยแพร่แก่เพื่อนครู จึงขอความร่วมมือในการอ้างอิงแหล่งที่มาก่อนนำข้อมูลไปเผยแพร่ และที่สำคัญ ไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่าย**

ตอนที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ.pdf

ข้อมูลสื่อ

แผนที่แปลงผัก

ตารางเขียนโปรแกรม

บัตรคำสั่ง

บัตรเงื่อนไข

ตอนที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ - กระดานคำสั่ง.pdf

ไฟล์ PDF

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

เกี่ยวกับฉัน

คุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองเลย

Krugig Coding Kids Start ..
จุดเริ่มต้นการเรียนรู้สู่การคิด
ด้วยเทคนิค CRML การฝึกทักษะการคิดของนักเรียน
ด้วยบทเรียนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Unplugged และ Programing
เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ ไปใช้ได้ในชีวิตจริง