มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 4.2
ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
ป.6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข

  • รับน้องใหม่หัวใจปิ๊ง ๆ

  • เดินตามเส้น เล่นตามสคริปต์

  • ค้างคาวกินกล้วย

Unit 1 รับน้องใหม่หัวใจปิ๊ง ๆ

+ กิจกรรมที่ 1.1 ตามล่าหาสมบัติ
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง 1
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง 2
+
กิจกรรมที่ 1.2 ตาชั่งแสนกล
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง
+ กิจกรรมที่ 1.3 ภารกิจพิชิตฝั่งแม่น้ำ
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง 1
VDO ดูคลิปสอนย้อนหลัง 2

+ กิจกรรมที่ 1.4 การแก้ปัญหา+
ผังงานสอน 19-23 ก.ค. 2564
โหลดแผนที่สวนสัตว์เพื่อทำกิจกรรม

แบบทดสอบที่ 1 ก่อนเรียน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 4.2
ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

แบบฝึกหัดที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 2
แบบฝึกหัดที่ 3
แบบฝึกหัดที่ 4

แบบทดสอบที่ 1
แบบทดสอบที่
2
แบบทดสอบที่
3
แบบทดสอบที่
4

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 4.2

ป.6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

แบบฝึกหัดที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 2
แบบฝึกหัดที่ 3
แบบฝึกหัดที่ 4

แบบทดสอบที่ 1
แบบทดสอบที่ 2
แบบทดสอบที่ 3
แบบทดสอบที่ 4

สื่อประกอบการเรียนรู้

Coding Unplugged ::

โดยนางสาววชิราวรรณ เทียมทัน

Coding Unplugged :: Organic Farm Land จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง และใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อการสอนของตนเองและเผยแพร่แก่เพื่อนครู จึงขอความร่วมมือในการอ้างอิงแหล่งที่มาก่อนนำข้อมูลไปเผยแพร่ และที่สำคัญ ไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่าย**

ตอนที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ.pdf

ข้อมูลสื่อ

แผนที่แปลงผัก

ตารางเขียนโปรแกรม

บัตรคำสั่ง

บัตรเงื่อนไข

ตอนที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ - กระดานคำสั่ง.pdf

ไฟล์ PDF

ข่าวปลอมออนไลน์

จับผิดอีเมลลวง

แชร์มากไปใช่จะดี

ซื้อขายออนไลน์ที่ดี

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

เรียน coding นำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร

Coding the Future : Coding สร้างการเรียนรู้

รู้จัก Coding ทักษะใหม่ของเด็ก 4.0

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

โค้ดดิ้งไทยแลนด์แพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศ
ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ

เกี่ยวกับฉัน

คุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองเลย

Krugig Coding Kids Start ..
จุดเริ่มต้นการเรียนรู้สู่การคิด
ด้วยเทคนิค CRML การฝึกทักษะการคิดของนักเรียน
ด้วยบทเรียนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Unplugged และ Programing
เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ ไปใช้ได้ในชีวิตจริง