วิทยาการคำนวณ ม. 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel image

บทเรียน

แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา


บทที่ 1

แนวคิดเชิงคำนวณ

บทที่ 2

การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

วีดีโอสอนจากยูทูป

web link

เว็บการศึกษา

เว็บการเรียนรู้อื่นๆ

การเขียนโปรแกรม

การสร้างเว็บไซต์

การตัดต่อวีดีโอ