ห้องเรียนครูอ๋อม

ดาวเรือง เปาวะนา

ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลการทำงา
  • ผลงานและเกียรติบัตร
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลการพัฒนาตนเองสพป.นครพนม เขต 1ด้านการปฏิบัติงาน


งานนำเสนอไม่มีชื่อ
กิจกรรมวันแม่
สมุดเยี่ยม (การตอบกลับ)
สมุดนิเทศ (การตอบกลับ)
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ