แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานกัดชิ้นส่วนิุปกรณ์

งานกัดชิ้นงาน

งานกลึงชิ้นส่วน

งานแบบเขียนแบบชิ้นงาน

ตัวอย่างอุปกรณ์จับยึด

ตัวอย่างแม่พิมพ์ตัด

ตัวอย่างอุปกรณ์จับยึด