Kroppen

Hur fungerar du? Vad behöver kroppen för att växa och att röra sig? Vad händer när man blir sjuk eller gammal? Vi läser om organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans. Du får fundera över vad just du behöver för att må bra både nu och i framtiden.

Blodomloppet. Källa: 1177.se

Uppgift

Vad: skapa en loggbok och poster (A3) som sammanfattar hur kroppens organsystem samarbetar.

Varför: för att förstå hur du kan påverka din egen kropp för att må så bra som möjligt nu och i framtiden.

Hur: Individuellt skriver ni loggbok och i grupper om 3-4 stycken skapar ni stegvis en poster med bild och text.

När: Vi arbetar med detta en gång i veckan och redovisningar av poster sker i v 43 (26-28 okt).

Koppling till läroplanen i biologi och kemi

Syfte: Undervisningen i ämnet biologi/kemi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden.

Förmågor:

 • Kunskaper om biologins/kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

 • Förmåga att använda biologi och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Centralt innehåll:

 • Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel. (biologi)

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. (kemi)

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg. (kemi och biologi)

Undervisning

Genomgångar i helklass

Film, diskussioner, modeller, experiment, undersökningar m m

ca 1-2 lektioner i veckan

Fakta i valfri form

Textbok, filmer, faktaböcker, bilder, begreppskort, stenciler, undersökningar, internet mm (olika material erbjuds av lärare, elev väljer form)

ca 1 lektion i veckan

Summering

Bearbetning av nya kunskaper individuellt eller i grupp. Sammanfatta och skriv på poster.

ca 1 lektion i veckan

Bedömning

Bedömning sker löpande för att stötta elevernas lärande. Slutlig bedömning sker av redovisning kring samband samt innehåll i poster.

Länk till Bedömningsmatris

Mål:

  1. Kunna namnge några organ och placera ut dem på rätt plats.


  1. Förklara varför vi behöver mat och vatten (matspjälkningen) med naturvetenskapliga begrepp.


  1. Förklara varför vi behöver luft att andas (hur respirationen och blodomloppet hänger ihop) med naturvetenskapliga begrepp.


  1. Förklara vad som händer när vi rör oss (hur skelett och muskler hänger ihop och hur cellandningen fungerar).


  1. Ge exempel på vad som händer när vi blir sjuka och gamla.

Kriterier grundläggande nivå:

  1. Du kan placera ut och namnge de viktigaste organen i kroppen: hjärta, lungor, magsäck, tunntarm, tjocktarm, njurar

  2. Du kan förklara begrepp kring matens väg genom kroppen och hur de hänger ihop: t ex matspjälkning, matstrupe, tunntarm, magsäck, kolhydrater, proteiner.


  1. Du kan förklara begrepp kring andning och blodomlopp och hur de fungerar tillsammans: t ex luftstrupe, lungor, syre, hjärta, artär, ven, koldioxid, puls.


  1. Du kan förklara hur muskler och skelett sitter ihop. Hur en muskel arbetar och vad de behöver för att orka.


  1. Du kan t ex förklara vad som händer i kroppen när vi blir förkylda.