ครู วรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์

ครูผู้สอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์

Line ID : plewanjai

WK-3 อัลกอริทึม-สอน-เทอม1-64-V1.mp4
WK6-เทคโโลยีการสื่อสาร-สอน-1-64.mp4

กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการเรียนและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

1.ห้ามส่งเสียงดัง

2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะที่ครูสอน

3.ห้ามนำน้ำเเละอาหารขึ้นไปบนห้อง

4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง

5.ส่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสียงกริ่งดังขึ้น

6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ

7.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์

8.เคารพกฎของห้อง

9.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

10.ใช้แป้นพิมพ์ควรกดเบา

11.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร

12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย

13.ห้ามขีดเขียนโต๊ะคอมพิวเตอร์

14.เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้รีบแจ้งครู

15.ห้ามขโมยสิ่งของในห้องคอมพิวเตอร์

16.ในชั่วโมงเรียนห้ามเล่นเกมส์

17.ควรใช้คอมพิวเตอร์อย่างทะนุถนอม

18.ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมาชาร์จแบตในห้อง