ครู วรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์

ครูผู้สอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์

Line ID : plewanjai

สำเนาของ WK1-องค์ประกอบคอมฯ-สอน.mp4

หน่วยที่ 1
หลักการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์

สำเนาของ WK2-แนวคิดเชิงคำนวณ-สอน.mp4

หน่วยที่ 2
แนวคิดเชิงคำนวณ


สำเนาของ WK-3 อัลกอริทึม-สอน-เทอม1-64-V2-อธิบายความหมาย.mp4

หน่วยที่ 3
การออกแบบอัลกอริทึม


สำเนาของ WK-4-5w1H-สอน.mp4

หน่วยที่ 4
การวิเคราะห์ปัญหา
ด้วย 5 W 1 H

สำเนาของ WH5-การออกแบบเชิงวิศวกรรม-สอน.mp4

หน่วยที่ 5
การแก้ปัญหาและ
การออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

WK6-เทคโโลยีการสื่อสาร-สอน-1-64.mp4

หน่วยที่ 6
เทคโนโลยีการสื่อสาร


WK 7-การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ.mp4

หน่วยที่ 7
การใช้เทคโนโลยี
อย่างมีความรับผิดชอบ


WK-8-การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต-1-64.mp4

หน่วยที่ 8
คาดการณ์เทคโนโลยี
ในอนาคต


WK-9-การเขียนโปรแกรม Coding-สอน.mp4

หน่วยที่ 9
การเขียนโปรแกรม
Coding

Course Syllabus วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว 22171)


Course Syllabus-ว22171-ครูวรรณรัตน์-เทอม1ปี64-Up google site.pdf
Course Syllabus-ว20219-ครูวรรณรัตน์-เทอม1ปี64-Up google site.pdf

กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการเรียนและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

1.ห้ามส่งเสียงดัง

2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะที่ครูสอน

3.ห้ามนำน้ำเเละอาหารขึ้นไปบนห้อง

4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง

5.ส่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสียงกริ่งหมดเวลาเรียนดังขึ้น

6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ

7.เคารพเชื่อฟังครู

8.เคารพกฎของห้อง

9.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

10.ใช้แป้นพิมพ์ควรกดเบา

11.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร

12.แบ่งให้เพื่อนใช้คอมพิวเตอร์ด้วยกัน

13.ห้ามขีดเขียนโต๊ะคอมพิวเตอร์

14.เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้รีบแจ้งครู

15.ห้ามขโมยสิ่งของในห้องคอมพิวเตอร์

16.ในชั่วโมงเรียนห้ามเล่นเกมส์

17.ควรใช้คอมพิวเตอร์อย่างทะนุถนอม